Kosten

Onze hulp dient bekostigd te worden vanuit een persoonsgebonden budget (WMO). Als dit niet mogelijk is kan je voor de kosten wellicht op jouw netwerk (kerk, ouder(s) een beroep doen.Wij hanteren voor hulp vanuit een PGB een uurtarief van € 62,50 per uur. Wij kunnen jou ondersteunen met het voeren van een keukentafelgesprek met de Gemeente en het aanvragen van PGB.